Övek jelentése

 

 

images (1)      jj9d_n61       ov

Ju-Jitsu Történelem          Dojo kultúra                     Övfokozatok


Vizsgarendszer – szerző shihan Füvesi Sándor 5. dan

A Magyar Ju Jitsu Szövetség (MJJSZ) vizsgarendszere, – amely a minden
övfokozathoz pontosan meghatározott követelményeket rögzítő övanyag
(syllabus) elsajátítására épül – három területre osztható.

Minden vizsga alapkövetelménye egy objektív szint teljesítése, amit
mindenkinek tudnia kell. A vizsgáztató minden esetben felméri az adott
vizsgázó felkészültségét, képességeit, lehetőségeit és az objektív
tudásszint teljesítése esetén mindig az adott személyre vonatkoztatva
hozza meg döntését. Nem vagyunk egyformák, így a vizsgákon a
vizsgázónak folyamatos fejlődési utat kell bejárnia minden területen
(szellemi, lelki, fizikai, technikai). Ezt kell megmutatnia,
bizonyítania kell, hogy önmagához viszonyítva előrébb lépett, ha ez a
lépés elegendő, akkor a vizsga sikeres.

A szövetségünk oktatási- és ezzel összefüggő vizsgarendszere,
fokozatosan építi fel a gyakorló tudását, a stabil és biztos alapoktól
az egyre kifinomultabb technikák felé. A sokrétű tudás
elsajátításához, sok-sok gyakorlás, ehhez pedig elegendő idő
szükséges. A ju jitsuban nem jellemző az övfokozatok gyors egymásutáni
cserélgetése, így a fejlődésünk elsősorban nem a övünk színének gyors
változásában, hanem sokkal inkább az önmagunkon és önmagunkban
felfedezhető és érzékelhető változásokban mérhető le igazán.

1. Gyermek fokozatok:

Szövetségünkben külön vizsgarendszer vonatkozik a 14. életévüket be
nem töltött gyakorlókra. A vizsgaanyagok ismertetésénél láthatóvá
válik, hogy a tanuló fokozatok, következetesen épülnek egymásra és
minden övfokozat esetében komoly próbát jelent a következő szint
teljesítése. A gyermekek életkori sajátosságaikból adódóan nem képesek
még néhány területen a felnőtt övfokozat által támasztott
követelmények teljesítésére. A gyermekek vizsgáit, az MJJSZ, a dojo
instruktorának hatáskörébe rendelte. Ez azt jelenti, hogy az
instruktor határozza meg, mindazokat a feltételeket és feladatokat,
amit a gyermek vizsgázóknak teljesíteniük kell. ( a vizsgák közötti
idő – kivárási idő, végrehajtandó feladatok, technikák, stb.).

2. Felnőtt tanuló fokozatok (kyu):

Az első felnőtt tanuló fokozat (6. kyu – fehér öv sárga csíkkal)
vizsgájára a 14 éves életkor betöltése után van lehetőség. A
tanulófokozatok közötti minimális kivárási idő 6 hónap. A 4. kyu (zöld
öv) vizsga az utolsó ami “dojo vizsga” -ként kerül megrendezésre. A
“dojo vizsgán” elegendő az adott dojo részvétele és az MJJSZ egy
vizsgáztatója. A 3.kyu (kék öv) fokozattól országos vizsgán kell a
vizsgázónak a felkészültségét bizonyítania. Országos vizsgát évente
több alkalommal rendez az MJJSZ, így mindenki megtalálhatja a számára
legmegfelelőbb időpontot.

3. Mester fokozatok (dan):

Az MJJSZ vizsgarendszerében 3. dan fokozatig lehet vizsgát tenni. A
további fokozatok a Dankollégum Elnöke döntése alapján kerülnek
odaítélésre. Minden dan fokozatra, az annak megfelelő számú év
minimális kivárási idő elteltével lehet jelentkezni (1-2-3 év).
Danvizsgát kizárólag a Dankollégium Elnöke előtt lehet tenni, erre
általában az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Edzőtáborban van
lehetőség.

Az MJJSZ Dankollégium Elnöke rendelkezik a vizsgáztatási jogok
meghatározásáról. Szövetségünkben kizárólag  a Dankollégum Elnöke
által meghatározott mesterek állíthatnak ki vizsgabizonyítványt. A
vizsga minden adata bejegyzésre a kerül a vizsgázó szövetségi
tagkönyvébe (BUDO PASS), a tagnyilvántartó lapjára, valamint a
vizsgajegyzőkönyvbe; emellett a vizsgázó a fokozatát igazoló diplomát
kap, melyeket a vizsgáztató aláírással és pecséttel hitelesít. A
megszerzett fokozatok “örök érvényűek”, azok visszavonására,
módosítására, eltörlésére,  kizárólag a Dankollégum Elnökének van
joga.

Minden vizsgázó az instruktora engedélyével jelentkezhet vizsgára. A
vizsgára jelentkezést a szövetség Technika Igazgatója bírálja el, és
dönt a vizsgázó vizsgára bocsájtásáról.

Az MJJSZ éves eseménynaptárában mindig a következő évre előre
meghatározásra kerülnek az országos vizsgák, valamint a dan vizsga
időpontok. Dojo vizsgák a vizsgáztatásra jogosult mesterekkel
egyeztetve a klubok rendezésében önállóan megvalósíthatók.

Övfokozatok

Az MJJSZ övfokozatainak technikai anyaga az alábbi oldalon részletesen
megismerhető:

A Magyar Ju Jitsu Szövetség vizsgaanyaga

1. Gyermek övfokozatok:

A dojovezető instrukror által meghatározottak szerint lehetséges a
megszerzésük. Általánosságban elmondható, hogy az övfokozatok
megszerzése során a gyerekek, játékos formában sajátíthatják el a
későbbiekben fontossá váló mozgásanyag alapjait, miközben a  vizsgák
sikeres teljesítése plusz sikerélményt (ezáltal motivációt) biztosít
számukra a további munkához.

2. Felnőtt tanuló fokozatok (kyu):

6.kyu – fehér öv, sárga csíkkal

Az első övfokzat megszerzése komoly felkészülést igényel. Kezdőként
meg kell tanulni a technikák alapjait (alap állások, ütések, rúgások,
esés technikák, dobások, feszítések, lezárások, stb.), valamint
fizikailag és mentálisan is erősödni kell a vizsga követelményeinek
sikeres teljesítéséhez.

5. kyu – sárga öv

A megismert alapmozgásokra építve elsajátításra kerülnek a szélesebb
körű alaptechnikák, melyek itt  kiegészülnek a földharc alapjaival is.

4. kyu – zöld öv

Az eddig tanult kihont (állás, ütő, rúgó technikák összessége),
formagyakorlat szerűen kell bemutatni, majd a kibővült technikai és
erőnléti anyag teljesítését követően, az eddig megszerzett tudást kell
bizonyítani a küzdelem (kumite) és töréstechnika (tameshiwari)
hatékony teljesítésével.

3. kyu – kék öv (instruktori övfokozat):

Ez az övfokozat az egyik alapfeltétele a ju jitsu oktatásának. Ezért
nagyon fontos hogy a vizsgázó ne csak bemutassa, hanem értse is az
eddig elsajátított tudásanyagát, és ezen túl rendelkezzen megfelelő
alapismeretekkel az oktatás módszertanáról is. A kék öv anyagában már
több kombinációs elem is előkerül, valamint szükség van a bot, kés,
kötél fegyverek alaptechnikáinak az ismeretére is.

2. kyu – barna öv

Az eddig elsajátított technikai anyag tovább szélesedik, az eszközös
technikák nagyobb hangsúllyal vannak jelen, segítve ezáltal a
pontosság és a kontroll hatékony fejlesztését.

1. kyu – barna öv, fekete csíkkal

Az eddig tanultak kiegészülnek a kontra technikák (az ellenfél által
megkezdett technika, “megtámadása” úgy, hogy abból mi kerülünk ki
győztesen), az “egy kezes” technikák (valamilyen oknál fogva nem
tudjuk használni az egyik kezünk, pl. sérülés) témakörével, ugyanakkor
a széleskörű kombinációs technikai tudást is bizonyítani kell.

Mindegyik fokozat megszerzésekor alapkövetelmény az eddig megszerzett
övfokzatok anyagának az aktuális szinten való ismerete, melyet a
vizsgáztató ellenőriz.

3. Mester fokozatok (dan):

A vizsgázónak be kell mutatnia az eddig tanult technikai anyag pontos,
hatékony, fókuszált, minden külső körülménytől függetlenül
működőképességét; be kell bizonyítania hogy a fizikai felkészültsége
mellett, mentálisan is szilárd és erős, képes a technikát, ellenfelét
(ellenfeleit), és önmagát kontroll alatt tartani, irányítani.